Отопление за салона по физкултура на
117 СУ, Бухово

Тази кампания бе проведена от октомври до декември 2021 г. Целта й бе набирането на средства за закупуване на климатици за физкултурния салон на училището, който бе неотопляем.

Салонът по физкултура е построен през 2007 г. и още преди пускането му в експлоатация, външните тела на климатиците биват откраднати. Така за цели 14 години децата от училището остават лишени от възможността за нормално провеждане на часовете по физкултура през по-голямата част от година. На практика отоплителният сезон обхваща 6 от 10-те месеца на учебната година. 

Кампанията се проведе в тясно сътрудничество с ръководството на училището. С общи усилия, чрез дарения плюс бюджетни средства, бяха закупени 4 климатика и защитни решетки против кражба за външните им тела. С огромна радост децата в училището вече ползват физкултурния салон пълноценно!